PRISIJUNKITE PRIE MŪSŲ

Potencialūs pasirašytojai

2022 m. birželio 16 d. pristatytas naujasis 2022 m. Kovos su dezinformacija praktikos kodeksas yra novatoriška, savanoriška bendro reguliavimo priemonė, kurią parengė ir pasirašė 34 pasirašiusiosios šalys. Dabartinės pasirašiusiosios šalys kartu su Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT), Europos audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliuotojų grupe (ERGA) ir Europos skaitmeninės žiniasklaidos observatorija (EDMO) skelbia kvietimą prisijungti prie kodekso naujiems ES veikiantiems internetinės informacijos ekosistemos dalyviams.
Suinteresuotieji subjektai, norintys pasirašyti kodeksą, turėtų el. paštu pateikti darbo grupei trumpą informaciją apie savo organizaciją, jos teikiamas paslaugas ir aprašyti, kokius įsipareigojimus ir priemones jos norėtų remti pagal naująjį kodeksą.

Kam skirtas kvietimas?

Kvietimas skirtas įvairiems suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant interneto paslaugų, kuriomis visuomenei platinamas turinys (pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos, privačių žinučių siuntimo programų ir paieškos sistemų), teikėjus; interneto reklamos srities atstovus; e. mokėjimo paslaugų, e. prekybos platformų, sutelktinio finansavimo ir (arba) aukojimo sistemų, kurios gali būti naudojamos dezinformacijai skleisti, teikėjus; suinteresuotuosius subjektus, teikiančius technologinius kovos su dezinformacija sprendimus; faktų tikrintojus ir pilietinės visuomenės organizacijas, kurių specializacija yra kova su dezinformacija.
Prisijungusios prie 2022 m. kodekso, naujos pasirašiusiosios šalys taps ES masto forumo, vienijančio įvairius subjektus, kurie siekia stiprinti savo veiksmus, dalytis gerąja patirtimi ir gerinti bendradarbiavimą, kad sumažintų dezinformacijos keliamą riziką ES, dalimi.
Fono vaizdas su geltonomis geometrinėmis figūromis
Fono vaizdas su geltonomis geometrinėmis figūromis
Prisijunkite prie Skaidrumo centro pasirašiusiųjų šalių
Praktikos kodekso darbo grupė laukia norinčiųjų pasirašyti kodeksą paraiškų.
Fono vaizdas su mėlynomis geometrinėmis figūromis