Indikaturi Strutturali

Skont l-Impenn 41 tal-Kodiċi, il-Firmatarji jimpenjaw ruħhom li jaħdmu fi ħdan it-Taskforce lejn l-iżvilupp ta’ Indikaturi Strutturali, imfassla biex jivvalutaw l-effettività tal-Kodiċi fit-tnaqqis tat-tixrid tad-diżinformazzjoni online għal kull wieħed mill-Firmatarji rilevanti u għall-ekosistema online kollha fl-UE u fil-livell tal-Istati Membri. Il-firmatarji se jikkollaboraw mal-atturi rilevanti f’dak ir-rigward, inklużi l-ERGA u l-EDMO.

Sabiex jagħmlu dan, f’Ġunju 2022 il-firmatarji stabbilew Grupp ta’ Ħidma wara l-preżentazzjoni tal-Kodiċi Msaħħaħ. Il-Grupp ta’ Ħidma se jirrapporta dwar il-progress tiegħu fit-Taskforce fuq bażi trimestrali u se jikkonsulta ma’ esperti li jinkludu l-EDMO u l-ERGA.

Il-Grupp ta’ Ħidma se jippubblika l-kejl tagħhom għall-Indikaturi Strutturali f’konformità mal-ewwel rapport sħiħ mill-Firmatarji, kif ukoll il-metodoloġija sħiħa tiegħu, bil-fehim li dawn xorta jistgħu jirrikjedu rfinar maż-żmien.