Ανακαλύψτε τον Κώδικα Πρακτικής για την Παραπληροφόρηση

Μάθετε ποια μέτρα λαμβάνουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες, η κοινωνία των πολιτών, οι φορείς ελέγχου γεγονότων, οι πάροχοι διαφημιστικών τεχνολογιών και πολλοί άλλοι για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και της εσφαλμένης πληροφόρησης στο διαδίκτυο. 

Εικόνα φόντου με μπλε γεωμετρικά σχήματα
Εικόνα φόντου με μπλε γεωμετρικά σχήματα

Transparency Centre

Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια ευρεία ομάδα που αποτελείται από διαδικτυακές πλατφόρμες, φορείς της διαφημιστικής βιομηχανίας, φορείς ελέγχου γεγονότων, οργανισμούς ερευνών και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 

 • Η αποστολή μας

  Για την αντιμετώπιση της απειλής της παραπληροφόρησης και της εσφαλμένης πληροφόρησης και σε απάντηση στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τη Δημοκρατία και στο Έγγραφο καθοδήγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συντάξαμε από κοινού και υπογράψαμε έναν νέο Κώδικα Πρακτικής για την Παραπληροφόρηση τον Ιούνιο του 2022.

 • Η υπηρεσία μας

  Μέσω αυτού του Κέντρου Διαφάνειας, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον Κώδικα και όλες τις δράσεις μας για την εφαρμογή του.

Εικόνα φόντου με κίτρινα γεωμετρικά σχήματα
Εικόνα φόντου με κίτρινα γεωμετρικά σχήματα

ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο Κώδικας Πρακτικής για την παραπληροφόρηση του 2022

Ο Κώδικας Πρακτικής για την Παραπληροφόρηση είναι ένα πρώτο στο είδος του εργαλείο, μέσω του οποίου οι εμπλεκόμενοι φορείς του οικοσυστήματος της διαδικτυακής πληροφόρησης που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ συμφώνησαν σε πρότυπα αυτορρύθμισης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, για πρώτη φορά το 2018. 

 • Μια μοναδική πρωτοβουλία 

  Τον Ιούνιο του 2021, οι υπογράφοντες ξεκίνησαν μια διαδικασία αναθεώρησης, που κατέληξε στην υπογραφή ενός νέου Κώδικα, στις 16 Ιουνίου 2022, από 34 υπογράφοντες. Ο νέος Κώδικας εκπληρώνει τους στόχους του Εγγράφου καθοδήγησης της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν τον Μάιο του 2021.

 • Πολλαπλών σκοπών

  Οι υπογράφοντες δεσμεύτηκαν να αναλάβουν δράση σε διάφορους τομείς, όπως η απονομιμοποίηση της διάδοσης της παραπληροφόρησης, η διασφάλιση της διαφάνειας της πολιτικής διαφήμισης, η ενδυνάμωση των χρηστών, η ενίσχυση της συνεργασίας με τους φορείς ελέγχου γεγονότων και η παροχή καλύτερης πρόσβασης στα δεδομένα για τους ερευνητές. 

 • Με επικεφαλής τους βασικούς συντελεστές

  Αναγνωρίζοντας τη σημασία του να καταστεί ο Κώδικας ανθεκτικός στις μελλοντικές εξελίξεις, οι υπογράφοντες συμφώνησαν να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο για περαιτέρω συνεργασία μέσω μιας μόνιμης Ομάδας δράσης, παράλληλα με ένα ενισχυμένο πλαίσιο παρακολούθησης και δείκτες σε επίπεδο υπηρεσιών για τη μέτρηση της εφαρμογής και του αντίκτυπου του κώδικα.

ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

Πώς γίνεστε υπογράφων

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής: πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών που συμμετέχουν στη διάδοση περιεχομένου στο κοινό, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εφαρμογές ιδιωτικών μηνυμάτων και οι μηχανές αναζήτησης, φορείς από τον κλάδο της διαδικτυακής διαφήμισης, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, συστήματα συμμετοχικής χρηματοδότησης/δωρεών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση της παραπληροφόρησης, ενδιαφερόμενα μέρη που παρέχουν τεχνολογικές λύσεις για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, φορείς ελέγχου γεγονότων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ειδικεύονται στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.

Με την ένταξή τους στον Κώδικα 2022, οι νέοι υπογράφοντες θα αποτελέσουν μέρος ενός πανευρωπαϊκού φόρουμ που θα συγκεντρώνει διάφορους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι επιδιώκουν να ενισχύσουν τις δράσεις τους, να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές και να βελτιώσουν τη συνεργασία, προκειμένου να μετριάσουν τους κινδύνους που απορρέουν από την παραπληροφόρηση στην ΕΕ.

Εικόνα φόντου με μπλε γεωμετρικά σχήματα
Εικόνα φόντου με μπλε γεωμετρικά σχήματα

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΕΔΩ

Ο δρόμος που οδήγησε στον Ενισχυμένο Κώδικα του 2022

Ο Κώδικας Πρακτικής για την Παραπληροφόρηση του 2018 συνένωσε για πρώτη φορά παγκόσμιους παράγοντες του κλάδου για να δεσμευτούν για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Αποτελώντας τον πυρήνα της στρατηγικής της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης, ο Κώδικας έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για τον περιορισμό της εξάπλωσης της διαδικτυακής παραπληροφόρησης, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια εκλογικών περιόδων, και για την ταχεία αντιμετώπιση κρίσεων, όπως η πανδημία του κορωνοϊού και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μετά την αξιολόγηση της πρώτης περιόδου εφαρμογής του από την Επιτροπή, τον Μάιο του 2021 η Επιτροπή δημοσίευσε λεπτομερές Έγγραφο καθοδήγησης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων του Κώδικα του 2018, προτείνοντας λύσεις για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του. Οι υπογράφοντες του Κώδικα του 2018, από κοινού με ευρύ φάσμα δυνητικών υπογραφόντων, συμμετείχαν στη διαδικασία αναθεώρησης που οδήγησε στον Ενισχυμένο Kώδικα ο οποίος παρουσιάστηκε στην Επιτροπή στις 16 Ιουνίου 2022.

Εικόνα φόντου με κίτρινα γεωμετρικά σχήματα
Εικόνα φόντου με κίτρινα γεωμετρικά σχήματα
ΜΟΝΙΜΗ ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Η μόνιμη Ομάδα δράσης θα διατηρήσει τον κώδικα ανθεκτικό στις μελλοντικές εξελίξεις και κατάλληλο για τον σκοπό του, δημιουργώντας ένα φόρουμ –μεταξύ άλλων– για την αναθεώρηση και την προσαρμογή των δεσμεύσεων ενόψει των τεχνολογικών, κοινωνικών, νομοθετικών εξελίξεων και των εξελίξεων στην αγορά.

Η Ομάδα δράσης αποτελείται από εκπροσώπους των υπογραφόντων, της Ομάδας Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων, του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και προεδρεύεται από την Επιτροπή.