január 2023

World Federation of Advertisers (WFA)

Svetová federácia zadávateľov reklamy (WFA) je hlasom marketérov na celom svete a prostredníctvom jedinečnej globálnej siete najväčších svetových trhov a najväčších marketérov zastupuje 90 % celosvetových výdavkov na marketingovú komunikáciu – približne 900 miliárd eur ročne. WFA presadzuje zodpovednú a efektívnu marketingovú komunikáciu na celom svete.

Zastupujeme viac ako 146 vlastníkov značiek a 60 národných združení inzerentov na celom svete. Patria sem národné združenia inzerentov v 19 členských štátoch EÚ a približne 50 % spoločností, ktoré zastupujeme, je európskych.

Download Report Signatory World Federation of Advertisers (WFA) , Commitments All
No reporting data available for Signatory