Poznaj Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji

Dowiedz się, co robią platformy internetowe, społeczeństwo obywatelskie, osoby sprawdzające fakty, podmioty stosujące z technologii reklamowej i wiele innych osób, aby zwalczać dezinformację i błędne informacje w sieci. 

Obraz tła z niebieskimi kształtami geometrycznymi
Obraz tła z niebieskimi kształtami geometrycznymi

Transparency Centre

Kim jesteśmy

Jesteśmy szeroką grupą platform internetowych, podmiotów z branży reklamowej, podmiotów sprawdzających fakty, organizacji badawczych i obywatelskich. 

 • Nasza misja

  Aby przeciwdziałać zagrożeniu dezinformacją i wprowadzaniem w błąd oraz w odpowiedzi na Europejski plan działania na rzecz demokracji i Wytyczne Komisji Europejskiej, wspólnie napisaliśmy i podpisaliśmy w czerwcu 2022 roku nowy Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji.

 • Nasza praca

  Za pośrednictwem tego Centrum Przejrzystości można znaleźć wszystkie informacje na temat Kodeksu i każdego z naszych działań mających na celu jego wdrożenie.

Obraz tła z żółtymi kształtami geometrycznymi
Obraz tła z żółtymi kształtami geometrycznymi

PROJEKT

Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji z 2022 r

Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji jest pierwszym w swoim rodzaju narzędziem, za pomocą którego odpowiednie podmioty w środowisku informacji online, działające na obszarze UE, uzgodniły samoregulacyjne standardy walki z dezinformacją, po raz pierwszy w 2018 r. 

 • Wyjątkowa inicjatywa 

  W czerwcu 2021 roku sygnatariusze rozpoczęli proces rewizji, który zakończył się podpisaniem nowego Kodeksu 16 czerwca 2022 roku przez 34 sygnatariuszy. Nowy Kodeks realizuje założenia Wytycznych Komisji przedstawionych w maju 2021 roku.

 • Uniwersalny

  Sygnatariusze zobowiązali się do podjęcia działań w kilku dziedzinach jak: zdeprecjonowanie szerzenia dezinformacji, zapewnienie przejrzystości reklam politycznych, wzmocnienie pozycji użytkowników, zacieśnienie współpracy z podmiotami zajmującymi się sprawdzaniem faktów, oraz zapewnienie naukowcom lepszego dostępu do danych. 

 • Prowadzony przez główne podmioty

  Ponieważ ważne jest, aby kodeks był odporny na przyszłość, sygnatariusze zgodzili się ustanowić ramy dla dalszej współpracy za pośrednictwem stałej grupy zadaniowej, wraz ze wzmocnionymi wytycznymi dotyczącymi monitorowania i wskaźnikami na poziomie usług, aby zmierzyć wdrożenie i wpływ kodeksu.

WEŹ UDZIAŁ W INICJATYWIE

Jak zostać sygnatariuszem

Zaproszenie jest skierowane do szerokiego grona zainteresowanych stron, w tym: dostawców usług internetowych, którzy uczestniczą w rozpowszechnianiu treści wśród społeczeństwa, takich jak media społecznościowe, aplikacje do prywatnych wiadomości i wyszukiwarki; podmiotów z branży reklamy internetowej; dostawców usług płatności elektronicznych, platform handlu elektronicznego, systemów crowdfundingowych/donacyjnych, które mogą być wykorzystywane do rozpowszechniania dezinformacji; zainteresowanych stron, które dostarczają rozwiązania technologiczne w celu zwalczania dezinformacji; podmiotów sprawdzających fakty i organizacji społeczeństwa obywatelskiego specjalizujących się w przeciwdziałaniu dezinformacji.

Przystępując do Kodeksu 2022, nowi sygnatariusze staną się częścią unijnego forum skupiającego różne istotne podmioty, które dążą do wzmocnienia swoich działań, dzielenia się najlepszymi praktykami i poprawy współpracy w celu ograniczenia zagrożeń wynikających z dezinformacji w UE.

Obraz tła z niebieskimi kształtami geometrycznymi
Obraz tła z niebieskimi kształtami geometrycznymi

JAK SIĘ TU ZNALEŹLIŚMY

Droga, która doprowadziła do Kodeksu Wzmocnionego 2022

Kodeks postępowania w zakresie dezinformacji z 2018 r. po raz pierwszy zgromadził światowe podmioty branżowe, które zobowiązały się do przeciwdziałania dezinformacji. Kodeks stanowiący trzon strategii UE przeciwko dezinformacji okazał się skutecznym narzędziem służącym do ograniczania rozprzestrzeniania się dezinformacji w Internecie, w tym w okresach wyborczych, oraz szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe, takie jak pandemia koronawirusa i wojna na Ukrainie.

Po dokonaniu przez Komisję oceny pierwszego okresu jego wdrażania, opublikowała ona w maju 2021 r. szczegółowe Wytyczne, które mają na celu usunięcie niedociągnięć Kodeksu z 2018 r., proponując rozwiązania zwiększające jego skuteczność. Sygnatariusze Kodeksu z 2018 roku, do których dołączyło szerokie grono przyszłych sygnatariuszy, zaangażowali się w proces rewizji, który doprowadził do powstania wzmocnionego Kodeksu przedstawionego Komisji 16 czerwca 2022 roku.

Obraz tła z żółtymi kształtami geometrycznymi
Obraz tła z żółtymi kształtami geometrycznymi
STAŁA GRUPA ZADANIOWA 

Stała grupa zadaniowa będzie dbać o to, by kodeks był przyszłościowy i dostosowany do potrzeb, poprzez utworzenie forum – między innymi – do przeglądu i dostosowania zobowiązań w świetle zmian technologicznych, społecznych, rynkowych i legislacyjnych.

Grupa zadaniowa składa się z przedstawicieli sygnatariuszy, Europejskiej Grupy Regulatorów Audiowizualnych Usług Medialnych, Europejskiego Obserwatorium Mediów Cyfrowych oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, a przewodniczy jej Komisja.