Tutustu disinformaatiota koskeviin käytännesääntöihin

Selvitä, mitä verkkoalustat, kansalaisyhteiskunta, faktantarkistajat, mainosteknologian toimijat ja monet muut tekevät disinformaation ja väärän verkkotiedon torjumiseen. 

Taustakuva sinisillä geometrisillä muodoilla
Taustakuva sinisillä geometrisillä muodoilla

Transparency Centre

Keitä me olemme

Olemme laaja joukko verkkoalustoja, mainosalan toimijoita, faktantarkistajia, tutkimuslaitoksia ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioita. 

 • Tehtävämme

  Disinformaation ja väärän tiedon uhan torjumiseen sekä vastauksena Euroopan demokratian toimintasuunnitelmaan ja Euroopan komission ohjeisiin laadimme ja allekirjoitimme yhdessä uudet disinformaation käytännesäännöt kesäkuussa 2022.

 • Palvelumme

  Tästä avoimuuskeskuksesta löydät kaikki tiedot käytännesäännöistä ja kaikista toimistomme toimista niiden täytäntöönpanoa varten.

Taustakuva keltaisilla geometrisillä muodoilla
Taustakuva keltaisilla geometrisillä muodoilla

PROJEKTI

Disinformaatiota koskevat käytännesäännöt 2022

Disinformaatiota koskevat käytännesäännöt ovat välineenä ensimmäinen laatuaan, ja sen avulla EU:ssa toimivat verkkotiedon ekosysteemin keskeiset toimijat sopivat itsesääntelystandardeista, joilla disinformaatiota torjutaan – ensimmäistä kertaa vuonna 2018. 

 • Ainutlaatuinen aloite 

  Kesäkuussa 2021 allekirjoittajat käynnistivät tarkistusprosessin, joka huipentui uuden säännöstön allekirjoittamiseen 16. kesäkuuta 2022 34 allekirjoittajan toimesta. Uudet käytännesäännöt täyttävät komission ohjeiden tavoitteet, jotka esitettiin toukokuussa 2021.

 • Monikäyttöinen

  Allekirjoittajat sitoutuivat toimiin, joihin ryhdytään useilla aloilla, kuten disinformaation levittämisen demonetisointi, poliittisen mainonnan avoimuuden varmistaminen, käyttäjien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, faktojen tarkistajien kanssa tehtävän yhteistyön tehostaminen ja tutkijoiden tiedonsaannin parantaminen. 

 • Pääosanesittäjien johdolla

  Allekirjoittajat tunnustivat, että käytännesäännöistä on tehtävä tulevaisuudenkestävät, ja sopivat, että pysyvän työryhmän avulla luodaan puitteet jatkoyhteistyötä varten, otetaan käyttöön vahvistettu seurantakehys ja palveluindikaattorit, joilla käytännesäännöt pannaan täytäntöön ja mitataan vaikutukset.

OSALLISTUA ALOITTEESEEN

Allekirjoittajaksi liittyminen

Ehdotuspyyntö on osoitettu monille eri sidosryhmille mukaan lukien sellaisten verkkopalvelujen tarjoajat, jotka osallistuvat sisällön levittämiseen yleisölle, kuten sosiaalinen media, yksityiset viestisovellukset ja hakukoneet, verkkomainonnan toimijat, sähköisten maksupalvelujen sekä sähköisten kaupankäyntialustojen, joukkorahoitusjärjestelmien ja lahjoitusjärjestelmien tarjoajat, joita saatetaan käyttää disinformaation levittämiseen, sidosryhmät, jotka tarjoavat teknologisia ratkaisuja disinformaation torjuntaan, faktojen tarkastajat ja disinformaation torjuntaan erikoistuneet kansalaisyhteiskunnan järjestöt.

Liittymällä vuoden 2022 käytännesääntöihin uudet allekirjoittajat pääsevät osaksi EU:n laajuista foorumia, joka kokoaa yhteen erilaisia asiaankuuluvia toimijoita, jotka pyrkivät vahvistamaan toimiaan, jakamaan parhaita käytäntöjä ja parantamaan yhteistyötä, jotta disinformaation riskejä voitaisiin vähentää EU:ssa.

Taustakuva sinisillä geometrisillä muodoilla
Taustakuva sinisillä geometrisillä muodoilla

MITEN PÄÄSIMME TÄNNE

Tie, joka johti vuoden 2022 tiukennettuun säännöstöön

Vuonna 2018 laaditut disinformaatiota koskevat käytännesäännöt kokosivat ensimmäistä kertaa alan maailmanlaajuiset toimijat yhteen ja sitoutuivat disinformaation torjuntaan. Käytännesäännöt ovat EU:n disinformaation vastaisen strategian ytimessä, ja ne ovat osoittautuneet tehokkaaksi välineeksi, jolla voidaan rajoittaa disinformaation leviämistä verkossa muun muassa vaalien aikana ja reagoida nopeasti kriiseihin, kuten koronavirus-pandemiaan ja Ukrainan sotaan.

Komissio julkaisi toukokuussa 2021 arvionsa ensimmäisen soveltamiskauden jälkeen, johon kuuluivat yksityiskohtaiset ohjeet vuoden 2018 käytännesääntöjen puutteiden korjaamista varten ja ehdotti ratkaisuja niiden tehostamiseen. Vuoden 2018 käytännesääntöjen allekirjoittajat – mukanaan laaja joukko tulevia allekirjoittajia- osallistuivat tarkistusprosessiin, josta seurasivat komissiolle 16. kesäkuuta 2022 esitellyt tiukennetut käytännesäännöt.

Taustakuva keltaisilla geometrisillä muodoilla
Taustakuva keltaisilla geometrisillä muodoilla
PYSYVÄ TYÖRYHMÄ 

Pysyvä työryhmä pitää käytännesäännöt tulevaisuudenkestävinä ja tarkoituksenmukaisina muun muassa foorumilla, jossa sitoumuksia voidaan tarkastella ja mukauttaa teknologian, yhteiskunnan, markkinoiden ja lainsäädännön kehityksen myötä.

Työryhmä käsittää allekirjoittajien edustajat, audiovisuaalisia mediapalvelujaaudiovisuaalisten mediapalvelujen eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän, Euroopan digitaalisen median seurantakeskuksen ja Euroopan ulkosuhdehallinnon edustajat, ja sen puheenjohtajana toimii komissio.