Seznamte se s Kodexem praxe v oblasti dezinformací

Zjistěte, co dělají online platformy, občanská společnost, subjekty ověřující fakta, hráči na poli reklamních technologií a mnozí další pro boj s dezinformacemi a dezinformacemi na internetu. 

Obrázek na pozadí s modrými geometrickými tvary
Obrázek na pozadí s modrými geometrickými tvary

Transparency Centre

Kdo jsme

Retrieving data. Wait a few seconds and try to cut or copy again.

 • Naše mise

  V rámci boje proti hrozbě dezinformací a dezinformací a v reakci na Evropský akční plán pro demokracii a pokyny Evropské komise jsme společně sepsali a v červnu 2022 podepsali nový Kodex postupů v oblasti dezinformací.

 • Naše služby

  Prostřednictvím tohoto Centra transparentnosti můžete najít veškeré informace o Kodexu a jednotlivých opatřeních, která jsme přijali k jeho provádění.

Obrázek na pozadí se žlutými geometrickými tvary
Obrázek na pozadí se žlutými geometrickými tvary

PROJEKT

Kodex praxe v oblasti dezinformací z roku 2022

Kodex praxe v oblasti dezinformací je prvním nástrojem svého druhu, jehož prostřednictvím se relevantní aktéři online informačního ekosystému působící v EU dohodli na samoregulačních standardech pro boj proti dezinformacím, a to poprvé v roce 2018. 

 • Unikátní iniciativa 

  V červnu 2021 signatáři zahájili proces revize, který vyvrcholil 16. června 2022 podpisem nového kodexu 34 signatáři. Nový kodex naplňuje cíle pokynů Komise předložených v květnu 2021.

 • Víceúčelový

  Signatáři se zavázali přijmout opatření v několika oblastech, jako je demonetizace šíření dezinformací, zajištění transparentnosti politické reklamy, posílení postavení uživatelů, posílení spolupráce s ověřovateli faktů a zajištění lepšího přístupu výzkumných pracovníků k datům. 

 • Pod vedením hlavních aktérů

  Signatáři si uvědomují, že je důležité, aby byl kodex odolný vůči budoucnosti, a proto se dohodli na vytvoření rámce pro další spolupráci prostřednictvím stálé pracovní skupiny, jakož i na posílení rámce pro monitorování a ukazatelů na úrovni služeb pro měření provádění a dopadu kodexu.

ZAPOJIT SE DO INICIATIVY

Stát se signatářem

Výzva je určena široké škále zúčastněných stran, včetně: poskytovatelů online služeb, kteří se podílejí na šíření obsahu veřejnosti, jako jsou sociální média, aplikace pro soukromé zprávy a vyhledávače; subjektů z odvětví online reklamy; poskytovatelů služeb elektronických plateb, platforem elektronického obchodování, systémů hromadného financování/dárcovství, které mohou být využívány k šíření dezinformací; zúčastněných stran, které poskytují technologická řešení pro boj proti dezinformacím; subjektů ověřujících fakta a organizací občanské společnosti specializujících se na boj proti dezinformacím.

Tím, že se noví signatáři připojí ke Kodexu 2022, stanou se součástí celoevropského fóra sdružujícího různé relevantní subjekty, které se snaží posílit svou činnost, sdílet osvědčené postupy a zlepšit spolupráci s cílem zmírnit rizika plynoucí z dezinformací v EU.

Obrázek na pozadí s modrými geometrickými tvary
Obrázek na pozadí s modrými geometrickými tvary

JAK JSME SE SEM DOSTALI

Cesta, která vedla k posílenému kodexu 2022

Kodex postupů v oblasti dezinformací z roku 2018 poprvé spojil hráče z celého světa, aby se zavázali k boji proti dezinformacím. Kodex, který je jádrem strategie EU proti dezinformacím, se osvědčil jako účinný nástroj k omezení šíření dezinformací online, a to i během volebních období, a k rychlé reakci na krize, jako byla pandemie koronaviru nebo válka na Ukrajině.

V návaznosti na hodnocení prvního období provádění kodexu zveřejnila Komise v květnu 2021 podrobné pokyny k řešení nedostatků kodexu z roku 2018, v nichž navrhla řešení k jeho zefektivnění. Signatáři kodexu z roku 2018, k nimž se připojila široká škála potenciálních signatářů, se zapojili do procesu revize, jehož výsledkem je posílený kodex předložený Komisi 16. června 2022.

Obrázek na pozadí se žlutými geometrickými tvary
Obrázek na pozadí se žlutými geometrickými tvary
STÁLÁ PRACOVNÍ SKUPINA 

Stálá pracovní skupina bude udržovat kodex odolný vůči budoucnosti a vhodný pro daný účel tím, že vytvoří fórum – mimo jiné – pro přezkum a přizpůsobení závazků s ohledem na technologický, společenský, tržní a legislativní vývoj.

Pracovní skupina se skládá ze zástupců signatářů, Evropské skupiny regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby, Evropské observatoře digitálních médií a Evropské služby pro vnější činnost a předsedá jí Komise.