ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

Εισαγωγή στον Κώδικα

Ο Κώδικας Πρακτικής για την Παραπληροφόρηση είναι ένα πρώτο στο είδος του εργαλείο, μέσω του οποίου οι εμπλεκόμενοι φορείς του κλάδου συμφώνησαν –για πρώτη φορά το 2018– σε πρότυπα αυτορρύθμισης για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Η διαδικασία αναθεώρησής του ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και κορυφώθηκε με την υπογραφή και την παρουσίασή του, στις 16 Ιουνίου 2022, από 34 υπογράφοντες. Εκπληρώνει τους στόχους του Εγγράφου καθοδήγησης της Επιτροπής που παρουσιάστηκαν τον Μάιο του 2021.

Ο ενισχυμένος Κώδικας Πρακτικής περιλαμβάνει 44 δεσμεύσεις και 128 ειδικά μέτρα, στους ακόλουθους τομείς: