ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Δυνητικοί υπογράφοντες

Ο νέος Κώδικας Πρακτικής για την Παραπληροφόρηση του 2022 που παρουσιάστηκε στις 16 Ιουνίου 2022 είναι ένα καινοτόμο, εθελοντικό, συν-ρυθμιστικό έγγραφο, το οποίο συνέταξαν και υπέγραψαν 34 υπογράφοντες. Οι σημερινοί υπογράφοντες του Κώδικα, μαζί με την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστικών Αρχών για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων (ERGA) και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων (EDMO), δημοσιεύουν Πρόσκληση Ενδιαφέροντος με την οποία καλούν νέους φορείς από το οικοσύστημα της διαδικτυακής πληροφόρησης που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ να ενταχθούν στον Κώδικα.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη που επιθυμούν να γίνουν υπογράφοντες θα πρέπει να υποβάλουν στην Ομάδα δράσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα σύντομο ιστορικό του οργανισμού τους, των υπηρεσιών που παρέχουν και μια περιγραφή των δεσμεύσεων και των μέτρων που θα ήθελαν να προσυπογράψουν στο πλαίσιο του νέου Κώδικα.

Σε ποιον απευθύνεται η Πρόσκληση

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, στα οποία περιλαμβάνονται τα εξής: πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών που συμμετέχουν στη διάδοση περιεχομένου στο κοινό, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι εφαρμογές ιδιωτικών μηνυμάτων και οι μηχανές αναζήτησης, φορείς από τον κλάδο της διαδικτυακής διαφήμισης, πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών, πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, συστήματα συμμετοχικής χρηματοδότησης/δωρεών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση της παραπληροφόρησης, ενδιαφερόμενα μέρη που παρέχουν τεχνολογικές λύσεις για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, φορείς ελέγχου γεγονότων και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που ειδικεύονται στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης.
Με την ένταξή τους στον Κώδικα 2022, οι νέοι υπογράφοντες θα αποτελέσουν μέρος ενός πανευρωπαϊκού φόρουμ που θα συγκεντρώνει διάφορους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι επιδιώκουν να ενισχύσουν τις δράσεις τους, να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές και να βελτιώσουν τη συνεργασία, προκειμένου να μετριάσουν τους κινδύνους που απορρέουν από την παραπληροφόρηση στην ΕΕ.
Εικόνα φόντου με κίτρινα γεωμετρικά σχήματα
Εικόνα φόντου με κίτρινα γεωμετρικά σχήματα
Ενταχθείτε στους υπογράφοντες του Κέντρου Διαφάνειας
Η Ομάδα δράσης του Κώδικα Πρακτικής αναμένει την απάντηση από τους δυνητικούς υπογράφοντες που θα υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Εικόνα φόντου με μπλε γεωμετρικά σχήματα