2023

European Association of Communication Agencies (EACA)

EACA е гласът на европейските комуникационни агенции и асоциации, които насърчават икономическия и социалния принос на търговските комуникации за обществото. Нашите членове са рекламни, медийни, дигитални, брандинг и PR агенции, както и техните национални асоциации – заедно те представляват повече от 2500 организации от близо 30 европейски държави, в които пряко работят над 120 000 души. Безопасността на марката и в по-голяма степен дигиталният риск са основна тема за агенциите от няколко години насам. Всъщност агенциите носят важна отговорност, когато става въпрос за гарантиране на репутацията на техните клиенти, и по този начин дават възможност за показване на рекламата на подходящи и безопасни места. EACA е член на GARM от 2019 г. и членовете на EACA редовно участват в работните групи на GARM и се ангажират да спазват Рамката за безопасност и пригодност на марките. Освен това EACA стартира през 2021 г. специална работна група по качеството на медиите с цел да стимулира реална промяна в медийната екосистема, като определя дневния ред на индустрията по приоритетни въпроси като борбата с финансирането на дезинформация и дезинформация и дава насоки на своите членове как практически да се справят с тези предизвикателства.

Download Report Signatory European Association of Communication Agencies (EACA) , Commitments All
No reporting data available for Signatory