2023

European Association of Communication Agencies (EACA)

EACA er talerør for Europas kommunikationsbureauer og -foreninger og fremmer det økonomiske og sociale bidrag, som kommerciel kommunikation yder til samfundet. Vores medlemmer omfatter reklame-, medie-, digital-, branding- og PR-bureauer samt deres nationale sammenslutninger – tilsammen repræsenterer de mere end 2.500 organisationer fra næsten 30 europæiske lande, der direkte beskæftiger over 120.000 mennesker. Brand Safety og i højere grad digital risiko har været et vigtigt emne for bureauer i flere år. Agenturerne har et vigtigt ansvar for at sikre deres kunders omdømme og dermed for at sikre, at reklamer vises på passende og sikre steder. EACA har været medlem af GARM siden 2019, og EACA-medlemmer deltager regelmæssigt i GARM-arbejdsgrupperne og forpligter sig til at overholde rammen for brandsikkerhed og egnethed. Desuden lancerede EACA en særlig taskforce om mediekvalitet i 2021 med det formål at skabe reelle forandringer i medieøkosystemet ved at sætte branchens dagsorden for prioriterede emner som f.eks. bekæmpelse af finansiering af mis- og misinformation og udstede vejledning til medlemmerne om, hvordan de praktisk kan klare disse udfordringer.

Download Report Signatory European Association of Communication Agencies (EACA) , Commitments All
No reporting data available for Signatory