2023

European Association of Communication Agencies (EACA)

EACA je hlasom európskych komunikačných agentúr a združení, ktorý podporuje hospodársky a sociálny prínos komerčných komunikácií pre spoločnosť. Našimi členmi sú reklamné, mediálne, digitálne, brandingové a PR agentúry, ako aj ich národné asociácie – spolu zastupujú viac ako 2 500 organizácií z takmer 30 európskych krajín, ktoré priamo zamestnávajú viac ako 120 000 ľudí. Bezpečnosť značky a vo väčšej miere digitálne riziká sú pre agentúry hlavnou témou už niekoľko rokov. Agentúry nesú dôležitú zodpovednosť, pokiaľ ide o zabezpečenie dobrého mena svojich klientov, a tým umožňujú zobrazovanie reklamy na vhodných a bezpečných miestach. EACA je členom GARM od roku 2019 a členovia EACA pravidelne zasahujú do činnosti pracovných skupín GARM a zaväzujú sa dodržiavať rámec bezpečnosti a vhodnosti značky. Okrem toho EACA v roku 2021 zriadila osobitnú pracovnú skupinu pre kvalitu médií, ktorej cieľom je presadzovať skutočné zmeny v mediálnom ekosystéme stanovením programu odvetvia v prioritných otázkach, ako je boj proti financovaniu dezinformácií a dezinformácií, a vydáva usmernenia pre svojich členov, ako prakticky čeliť týmto výzvam.

Download Report Signatory European Association of Communication Agencies (EACA) , Commitments All
No reporting data available for Signatory