2023

European Association of Communication Agencies (EACA)

EACA ir Eiropas komunikāciju aģentūru un asociāciju balss, kas veicina komerciālo komunikāciju ekonomisko un sociālo ieguldījumu sabiedrībā. Mūsu biedri ir reklāmas, plašsaziņas līdzekļu, digitālās, zīmolvedības un sabiedrisko attiecību aģentūras, kā arī to nacionālās asociācijas – kopā tās pārstāv vairāk nekā 2500 organizācijas no gandrīz 30 Eiropas valstīm, kas tieši nodarbina vairāk nekā 120 000 cilvēku. Zīmolu drošība un galvenokārt digitālais risks jau vairākus gadus ir nozīmīga aģentūru tēma. Patiešām, aģentūrām ir liela atbildība, kad runa ir par klientu reputācijas nodrošināšanu, un tādējādi tās nodrošina reklāmas izvietošanu piemērotās un drošās vietās. EACA ir GARM dalībniece kopš 2019. gada, un EACA dalībnieki regulāri piedalās GARM darba grupās un apņemas ievērot zīmolu drošības un piemērotības pamatprincipus. Turklāt EACA 2021. gadā izveidoja īpašu darba grupu mediju kvalitātes jautājumos, kuras mērķis ir veicināt reālas pārmaiņas mediju ekosistēmā, nosakot nozares darba kārtību tādos prioritāros jautājumos kā cīņa pret dezinformācijas un dezinformācijas finansēšanu, un sniedz norādījumus saviem dalībniekiem par to, kā praktiski risināt šīs problēmas.

Download Report Signatory European Association of Communication Agencies (EACA) , Commitments All
No reporting data available for Signatory