2023

European Association of Communication Agencies (EACA)

L-EACA hija l-vuċi tal-aġenziji u l-assoċjazzjonijiet tal-komunikazzjoni tal-Ewropa, li tippromwovi l-kontribut ekonomiku u soċjali tal-komunikazzjonijiet kummerċjali lis-soċjetà. Il-membri tagħna jinkludu aġenziji tar-reklamar, tal-midja, diġitali, tal-marka u tal-PR kif ukoll l-assoċjazzjonijiet nazzjonali tagħhom – flimkien jirrappreżentaw aktar minn 2,500 organizzazzjoni minn kważi 30 pajjiż Ewropew li jimpjegaw direttament aktar minn 120,000 persuna. Is-Sigurtà tal-Marka u aktar ir-Riskju Diġitali huwa suġġett ewlieni għall-aġenziji għal bosta snin. Tabilħaqq, l-aġenziji għandhom responsabbiltà importanti meta jiġu biex jiżguraw ir-reputazzjoni tal-klijent tagħhom u b’hekk jippermettu li r-reklamar jintwera fi spazji xierqa u sikuri. L-EACA hija membru tal-GARM mill-2019 u l-membri tal-EACA jintervjenu regolarment fi ħdan il-gruppi ta’ ħidma tal-GARM u jimpenjaw ruħhom li jikkonformaw mal-Qafas ta’ Sigurtà u Adattabbiltà tal-Marka. Barra minn hekk, l-EACA nediet Task Force speċifika dwar il-kwalità tal-midja fl-2021 bl-għan li tmexxi bidla reali fl-eko-sistema tal-midja billi tistabbilixxi l-aġenda tal-industrija dwar kwistjonijiet ta’ prijorità bħall-ġlieda kontra l-finanzjament ta’ diżinformazzjoni u informazzjoni ħażina u tagħti gwida lill-membri tagħha. dwar kif prattikament niffaċċjaw dawn l-isfidi.

Download Report Signatory European Association of Communication Agencies (EACA) , Commitments All
No reporting data available for Signatory