2023

European Association of Communication Agencies (EACA)

EACA is de stem van de Europese communicatiebureaus en verenigingen, die de economische en sociale bijdrage van commerciële communicatie aan de samenleving bevorderen. Onze leden zijn reclame-, media-, digitale, branding- en PR-bureaus en hun nationale verenigingen – samen vertegenwoordigen zij meer dan 2.500 organisaties uit bijna 30 Europese landen die meer dan 120.000 mensen rechtstreeks in dienst hebben. Brand Safety en vooral Digital Risk is sinds enkele jaren een belangrijk onderwerp voor bureaus. De bureaus dragen immers een belangrijke verantwoordelijkheid als het erom gaat de reputatie van hun klanten te waarborgen en het aldus mogelijk te maken dat reclame op geschikte en veilige plaatsen wordt getoond. EACA is sinds 2019 lid van GARM en EACA-leden nemen regelmatig deel aan de GARM-werkgroepen en verbinden zich ertoe het kader voor merkveiligheid en -geschiktheid na te leven. Daarnaast heeft EACA in 2021 een specifieke taskforce voor mediakwaliteit opgericht met als doel echte veranderingen in het media-ecosysteem teweeg te brengen door de agenda van de sector vast te stellen voor prioritaire kwesties zoals de bestrijding van de financiering van desinformatie en desinformatie en door haar leden richtsnoeren te geven over hoe deze uitdagingen in de praktijk kunnen worden aangepakt.

Download Report Signatory European Association of Communication Agencies (EACA) , Commitments All
No reporting data available for Signatory