január 2023

Alliance4Europe

Alliance4Europe (A4E) je nezisková organizácia, ktorá pracuje na ochrane a rozvoji demokracie v Európe. A4E pôsobí ako ústredný bod spájajúci komunity pre činnosť, vyvíja digitálne spravodajské nástroje a vedie kampane na zapojenie občanov a podporu občianskej spoločnosti.

Alliance4Europe sa pripojila ku Kódexu postupov v oblasti dezinformácií v decembri 2022 a v júli 2023 bude podávať správy. A4E prevzala úlohu koordinátora podskupiny pre informačné aktivity skupiny signatárov kódexu postupov.

Download Report Signatory Alliance4Europe , Commitments All
No reporting data available for Signatory