jaanuar 2023

Alliance4Europe

Alliance4Europe (A4E) on mittetulundusühing, mis tegutseb demokraatia kaitsmise ja edendamise nimel Euroopas. A4E tegutseb kogukondi ühendava keskuse rollis, töötab välja digitaalse luurevahendeid ning korraldab kampaaniaid, et kaasata kodanikke ja toetada kodanikuühiskonna teavitustegevust.

Alliance4Europe liitus desinformatsiooni tegevusjuhendiga detsembris 2022 ja esitab aruandeid juulis 2023. A4E on võtnud endale tegevusjuhendile allakirjutanute rühma teavitamise alarühma koordinaatori rolli.

Download Report Signatory Alliance4Europe , Commitments All
No reporting data available for Signatory