leden 2023

Alliance4Europe

Alliance4Europe (A4E) je nezisková organizace, která usiluje o ochranu a rozvoj demokracie v Evropě. A4E působí jako ústřední bod, který propojuje komunity pro akce, vyvíjí digitální zpravodajské nástroje a vede kampaně na zapojení občanů a podporu občanské společnosti.

Alliance4Europe se připojila ke Kodexu dezinformačních postupů v prosinci 2022 a v červenci 2023 bude podávat zprávy. A4E se ujala role koordinátora podskupiny pro osvětu skupiny signatářů Kodexu praxe.

Download Report Signatory Alliance4Europe , Commitments All
No reporting data available for Signatory