Jannar 2023

Alliance4Europe

Alliance4Europe (A4E), hija organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, li taħdem biex tipproteġi u tavvanza d-demokrazija fl-Ewropa. A4E jaġixxi bħala punt fokali li jgħaqqad il-komunitajiet għall-azzjoni, jiżviluppa għodod ta’ intelliġenza diġitali, u jmexxi kampanji biex jinvolvi liċ-ċittadini u jappoġġa s-sensibilizzazzjoni tas-soċjetà ċivili.

Alliance4Europe ngħaqdet mal-Kodiċi ta’ Prattika dwar id-Diżinformazzjoni f’Diċembru 2022, u se tkun qed tirrapporta f’Lulju 2023. A4E ħa r-rwol ta’ koordinatur tas-Sottogrupp ta’ Sensibilizzazzjoni tal-grupp ta’ Firmatarji tal-Kodiċi ta’ Prattika.

Download Report Signatory Alliance4Europe , Commitments All
No reporting data available for Signatory