Siječanj 2023

Alliance4Europe

Alliance4Europe (A4E) je neprofitna organizacija koja radi na zaštiti i unapređenju demokracije u Europi. A4E djeluje kao žarišna točka povezujući zajednice za djelovanje, razvijajući alate za digitalnu inteligenciju i vodeći kampanje za uključivanje građana i podršku dosezanju civilnog društva.

Alliance4Europe pridružio se Kodeksu prakse o dezinformacijama u prosincu 2022., a izvješćivat će u srpnju 2023. A4E je preuzeo ulogu koordinatora Outreach podskupine skupine potpisnika Kodeksa prakse.

Download Report Signatory Alliance4Europe , Commitments All
No reporting data available for Signatory