tammikuu 2023

Alliance4Europe

Alliance4Europe (A4E) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka työskentelee demokratian suojelemiseksi ja edistämiseksi Euroopassa. A4E toimii yhteyspisteenä, joka yhdistää yhteisöt toimintaa varten, kehittää digitaalisia tiedonhankintatyökaluja ja toteuttaa kampanjoita kansalaisten sitouttamiseksi ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan tukemiseksi.

Alliance4Europe liittyi disinformaatiota koskeviin käytännesääntöihin joulukuussa 2022, ja se raportoi heinäkuussa 2023. A4E on ottanut tehtäväkseen koordinoida käytännesääntöjen allekirjoittajaryhmän neuvonta-alaryhmää.

Download Report Signatory Alliance4Europe , Commitments All
No reporting data available for Signatory