януари 2023 г.

VOST Europe

VOST Europe, юридически представлявана от
VOST Portugal – Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência
, е федерация на VOST (Virtual Operations Support Teams – екипи за подкрепа на виртуални операции) в Европа, която представлява повече от 2000 цифрови доброволци в европейското пространство. От дейностите, извършвани от тези екипи, които са от значение за Кодекса на практиките, изтъкваме наблюдението на социалните мрежи, развенчаването на дезинформация и дезинформация в почти реално време, разработването на проекти за медийна и цифрова грамотност и проверката на факти.

Download Report Signatory VOST Europe , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.