január 2023

VOST Europe

Spoločnosť VOST Europe, právne zastúpená
VOST Portugal – Associação de Voluntários Digitais em Situações de Emergência
, je federácia VOST (Virtual Operations Support Teams) v Európe, ktorá zastupuje viac ako 2000 digitálnych dobrovoľníkov v európskom priestore. Z činností, ktoré tieto tímy vykonávajú a ktoré sú relevantné pre Kódex postupov, vyzdvihujeme monitorovanie sociálnych sietí, vyvracanie dezinformácií a dezinformácií v takmer reálnom čase, rozvoj projektov mediálnej a digitálnej gramotnosti a overovanie faktov.

Download Report Signatory VOST Europe , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.