януари 2023 г.

Globsec

ГЛОБСЕК е водещ неправителствен мозъчен тръст, базиран в Централна Европа, който се ангажира с укрепването на сигурността, просперитета и устойчивостта в Европа и по света. Неговата мисия е да влияе на бъдещето, като генерира нови идеи и решения за по-добър и по-сигурен свят.

Мисията на Центъра за демокрация и устойчивост на ГЛОБСЕК, за който подписването на този кодекс е от значение и който ще изпълнява ангажиментите и мерките, е да защитава основните демократични ценности и процеси чрез генериране на нови идеи, предоставяне на творчески решения и ангажиране на съответните заинтересовани страни за постигане на положителна промяна към по-устойчиви демокрации в цифровата ера. Това се постига чрез провеждане на изследвания в областта на информационните операции, хибридните заплахи, намесата в избори, регулирането на социалните медии и прозрачността, както и чрез предоставяне на препоръки на редица заинтересовани страни. След като идентифицира уязвимите места, програмата провежда иновативни дейности, за да допринесе за устойчивостта на демокрациите по най-практичния начин.

Download Report Signatory Globsec , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.