2023. gada janvāris

Globsec

GLOBSEC ir vadošā nevalstiskā ideju laboratorija Centrāleiropā, kuras mērķis ir veicināt drošību, labklājību un ilgtspējību Eiropā un visā pasaulē. Tās misija ir ietekmēt nākotni, radot jaunas idejas un risinājumus labākai un drošākai pasaulei.

GLOBSEC Demokrātijas un noturības centra misija, kurai ir saistoša šī Kodeksa parakstīšana un kas īstenos saistības un pasākumus, ir aizsargāt demokrātijas pamatvērtības un procesus, radot jaunas idejas, piedāvājot radošus risinājumus un iesaistot ieinteresētās puses, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas, kas vērstas uz noturīgāku demokrātiju digitalizācijas laikmetā. Tas tiek panākts, veicot pētījumus informācijas operāciju, hibrīdapdraudējumu, iejaukšanās vēlēšanās, sociālo plašsaziņas līdzekļu regulējuma un pārredzamības jomās un sniedzot ieteikumus dažādām ieinteresētajām personām. Pēc trauslo vietu apzināšanas programma veic inovatīvus pasākumus, lai vispraktiskākajā veidā veicinātu demokrātijas noturību.

Download Report Signatory Globsec , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.