január 2023

Globsec

GLOBSEC je popredný mimovládny think-tank so sídlom v strednej Európe, ktorý sa usiluje o zvýšenie bezpečnosti, prosperity a udržateľnosti v Európe a na celom svete. Jej poslaním je ovplyvňovať budúcnosť vytváraním nových nápadov a riešení pre lepší a bezpečnejší svet.

Poslaním Centra pre demokraciu a odolnosť GLOBSEC, pre ktoré je podpísanie tohto kódexu relevantné a ktoré bude implementovať záväzky a opatrenia, je chrániť základné demokratické hodnoty a procesy prostredníctvom vytvárania nových myšlienok, poskytovania kreatívnych riešení a zapájania príslušných zainteresovaných strán s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu smerom k odolnejším demokraciám v digitálnom veku. Tento cieľ sa dosahuje vykonávaním výskumu v oblastiach informačných operácií, hybridných hrozieb, zasahovania do volieb, regulácie sociálnych médií a transparentnosti a poskytovaním odporúčaní celému radu zainteresovaných strán. Po identifikácii citlivých miest program realizuje inovatívne aktivity, ktoré majú čo najpraktickejším spôsobom prispieť k odolnosti demokracií.

Download Report Signatory Globsec , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.