styczeń 2023 r.

Globsec

GLOBSEC jest wiodącym pozarządowym think-tankiem z siedzibą w Europie Środkowej, zaangażowanym w zwiększanie bezpieczeństwa, dobrobytu i zrównoważonego rozwoju w Europie i na całym świecie. Jej misją jest wpływanie na przyszłość poprzez generowanie nowych pomysłów i rozwiązań dla lepszego i bezpieczniejszego świata.

Misją Centrum Demokracji i Odporności GLOBSEC, dla którego podpisanie niniejszego Kodeksu jest istotne i które będzie wdrażać zobowiązania i środki, jest ochrona podstawowych wartości i procesów demokratycznych poprzez generowanie nowych pomysłów, dostarczanie kreatywnych rozwiązań i angażowanie odpowiednich interesariuszy w celu wprowadzania pozytywnych zmian w kierunku bardziej odpornych demokracji w erze cyfrowej. Osiąga się to poprzez prowadzenie badań w obszarach operacji informacyjnych, zagrożeń hybrydowych, zakłóceń wyborczych, regulacji mediów społecznościowych i przejrzystości oraz poprzez dostarczanie rekomendacji dla szeregu zainteresowanych stron. Po zidentyfikowaniu wrażliwych miejsc program prowadzi innowacyjne działania, które w najbardziej praktyczny sposób mają przyczynić się do zwiększenia odporności demokracji.

Download Report Signatory Globsec , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.