Januari 2023

Reporters without Borders (RSF)

Reportrar utan gränser (RSF) är en internationell ideell organisation som arbetar för att försvara och främja journalistikens frihet, pluralism och oberoende. RSF har arbetat i mer än 30 år och har 14 kontor världen över, ett nätverk av korrespondenter i 134 länder och konsultativ status hos FN, Europarådet, Internationella organisationen för fransktalande och Afrikanska kommissionen för mänskliga rättigheter och folkens rättigheter.
RSF arbetar på alla områden och omfattar ett brett spektrum av aktiviteter, t.ex. insatser på fältet, påverkansarbete, utredningsuppdrag och större initiativ för att förändra den internationella lagstiftningen. Vi uppmanar bland annat regeringar, internationella organisationer och beslutsfattare att fördöma alla angrepp på informations- och pressfriheten. RSF formulerar också rättsliga rekommendationer till stater och internationella organ och arbetar för att få till stånd mer skyddande normer.

Download Report Signatory Reporters without Borders (RSF) , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.