január 2023

Reporters without Borders (RSF)

Reportéri bez hraníc (RSF) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá sa snaží brániť a podporovať slobodu, pluralitu a nezávislosť žurnalistiky. RSF pôsobí už viac ako 30 rokov, má 14 kancelárií po celom svete, sieť korešpondentov v 134 krajinách a poradný štatút pri OSN, Rade Európy, Medzinárodnej organizácii frankofónie a Africkej komisii pre ľudské práva a práva národov.
RSF pôsobí vo všetkých oblastiach a vykonáva širokú škálu činností, ako sú zásahy v teréne, obhajoba, vyšetrovacie misie a významné iniciatívy na zmenu medzinárodného práva. Naša činnosť zahŕňa najmä výzvy vládam, medzinárodným organizáciám a rozhodovacím orgánom, aby odsúdili akýkoľvek útok na slobodu informácií a slobodu tlače. RSF tiež formuluje právne odporúčania pre štáty a medzinárodné orgány a koná v záujme prijatia ochrannejších noriem.

Download Report Signatory Reporters without Borders (RSF) , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.