Januari 2023

Maldita.es

Maldita.es är en oberoende journalistisk plattform som fokuserar på kontroll av desinformation och offentlig debatt genom faktagranskning och datajournalistik. Vi är en ideell organisation med tre huvudmål: att övervaka och kontrollera den politiska diskursen och främja öppenhet i offentliga och privata institutioner, att verifiera och bekämpa desinformation samt att främja mediekunskap och tekniska verktyg för att skapa ett medvetet samhälle som kan försvara sig mot desinformation och lögner på alla områden.

Download Report Signatory Maldita.es , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.