Ιανουάριος 2023

Maldita.es

Η Maldita.es είναι μια ανεξάρτητη δημοσιογραφική πλατφόρμα που επικεντρώνεται στον έλεγχο της παραπληροφόρησης και του δημόσιου λόγου μέσω τεχνικών ελέγχου των γεγονότων και δημοσιογραφίας δεδομένων. Είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με τρεις κύριους στόχους: την παρακολούθηση και τον έλεγχο του πολιτικού λόγου και την προώθηση της διαφάνειας στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς- την επαλήθευση και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης- και την προώθηση της παιδείας στα μέσα ενημέρωσης και των τεχνολογικών εργαλείων, προκειμένου να δημιουργηθεί μια συνειδητοποιημένη κοινότητα που θα μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της από την παραπληροφόρηση και το ψέμα σε όλους τους τομείς.

Download Report Signatory Maldita.es , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.