Januari 2023

Demagog

Demagog Association är den första polska organisationen för faktagranskning. Sedan 2014 fokuserar Demagogs verksamhet på att verifiera politikers uttalanden och falsk information i syfte att minska spridningen av falska nyheter i sociala medier. Vårt främsta mål är att förbättra kvaliteten på den offentliga debatten genom att förse medborgarna med opartisk och tillförlitlig information.

Från och med maj 2019 är föreningen medlem i International Fact-Checking Network och partner i Metas program för faktagranskning av tredje part (Third-Party Fact-Checking Program). Vi är också en del av EDMO-gemenskapen (European Digital Media Observatory) för faktagranskning.

Vi är medlemmar i konsortiet som leder projektet European Fact-Checking Standards Network som syftar till att bygga upp en institutionell ram för den europeiska faktakontrollen.

Download Report Signatory Demagog , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.