január 2023

Vimeo

Vimeo je komplexné softvérové riešenie pre video, ktoré poskytuje celý rozsah nástrojov pre video prostredníctvom modelu softvér ako služba („SaaS“). Poskytujeme jednotné riešenie na kľúč na vytváranie, spoluprácu a komunikáciu pomocou videa.

Podniky dnes čelia významným prekážkam pri používaní videa, vrátane času, nákladov, nedostatku technických znalostí a potreby platiť a spravovať viacerých dodávateľov softvéru. Náš cloudový softvér odstraňuje tieto prekážky a rieši základné potreby v oblasti videa.

Download Report Signatory Vimeo , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.