Ιανουάριος 2023

Vimeo

Το Vimeo είναι μια ολοκληρωμένη λύση λογισμικού βίντεο, η οποία παρέχει όλο το εύρος των εργαλείων βίντεο μέσω ενός μοντέλου λογισμικού ως υπηρεσία (“SaaS”). Παρέχουμε μια ενιαία λύση με το κλειδί στο χέρι για τη δημιουργία, τη συνεργασία και την επικοινωνία με βίντεο.

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικά εμπόδια στη χρήση βίντεο, όπως ο χρόνος, το κόστος, η έλλειψη τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και η ανάγκη πληρωμής και διαχείρισης πολλαπλών προμηθευτών λογισμικού. Το λογισμικό μας που βασίζεται στο cloud εξαλείφει αυτά τα εμπόδια και επιλύει βασικές ανάγκες βίντεο.

Download Report Signatory Vimeo , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.