január 2023

Maldita.es

Maldita.es je nezávislá novinárska platforma zameraná na kontrolu dezinformácií a verejného diskurzu prostredníctvom overovania faktov a techník dátovej žurnalistiky. Sme nezisková organizácia s tromi hlavnými cieľmi: monitorovať a kontrolovať politický diskurz a podporovať transparentnosť vo verejných a súkromných inštitúciách; overovať dezinformácie a bojovať proti nim; a podporovať mediálnu gramotnosť a technologické nástroje s cieľom vytvoriť uvedomelú komunitu, ktorá sa dokáže brániť dezinformáciám a lžiam vo všetkých oblastiach.

Download Report Signatory Maldita.es , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.