styczeń 2023 r.

Reporters without Borders (RSF)

Reporterzy bez Granic (RSF) to międzynarodowa organizacja non-profit działająca na rzecz obrony i promocji wolności, pluralizmu i niezależności dziennikarstwa. Działając od ponad 30 lat, RSF posiada 14 biur na całym świecie, sieć korespondentów w 134 krajach oraz status konsultanta przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Radzie Europy, Międzynarodowej Organizacji Frankofonii oraz Afrykańskiej Komisji Praw Człowieka i Ludów.
RSF pracuje na wszystkich terenach i obejmuje szeroki zakres działań, takich jak interwencje w terenie, rzecznictwo, misje śledcze i główne inicjatywy mające na celu zmianę kursu prawa międzynarodowego. Nasze działania obejmują w szczególności wezwanie rządów, organizacji międzynarodowych i decydentów do potępienia wszelkich ataków na wolność informacji i wolność prasy. RSF formułuje również zalecenia prawne dla państw i organów międzynarodowych oraz działa na rzecz przyjęcia bardziej ochronnych standardów.

Download Report Signatory Reporters without Borders (RSF) , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.