styczeń 2023 r.

Demagog

Stowarzyszenie Demagog to pierwsza polska organizacja fact-checkingowa. Od 2014 roku działania Demagoga skupiają się na weryfikacji wypowiedzi polityków, fałszywych informacji w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się fake newsów w mediach społecznościowych. Naszym głównym celem jest poprawa jakości debaty publicznej poprzez dostarczanie obywatelom bezstronnych i rzetelnych informacji.

Od maja 2019 roku stowarzyszenie jest członkiem International Fact-Checking Network i partnerem programu Third-Party Fact-Checking Meta. Jesteśmy również częścią społeczności fact-checkingowej European Digital Media Observatory (EDMO).

Jesteśmy członkiem konsorcjum prowadzącego projekt European Fact-Checking Standards Network, którego celem jest zbudowanie ram instytucjonalnych dla europejskiej społeczności fact-checkingu.

Download Report Signatory Demagog , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.