Jannar 2023

Twitter

In-Noti tal-Komunità jirrappreżentaw evoluzzjoni importanti fil-mod kif nimmitikaw kemm l-informazzjoni ħażina kif ukoll id-diżinformazzjoni. Dan il-prodott jagħti eżempju tal-adozzjoni ta’ mudell ġdid ta’ moderazzjoni tal-kontenut – wieħed li jiddependi fuq il-parteċipazzjoni tal-utent aktar milli infurzar ċentralizzat. Din it-tranżizzjoni għadha għaddejja u l-impatt ta’ din il-ħidma se jkompli jikber, b’mod parallel mal-infurzar tar-regoli ta’ Twitter, partikolarment dwar il-manipulazzjoni tal-pjattaforma u l-ispam.

 

Community Notes għandu l-għan li joħloq dinja infurmata aħjar billi jagħti s-setgħa lin-nies fuq Twitter biex b’mod kollaborattiv iżidu noti utli mat-Tweets li jistgħu jkunu qarrieqa. Il-kontributuri jistgħu jħallu noti fuq kwalunkwe Tweet u jekk biżżejjed kontributuri minn perspettiva differenti jqisu dik in-nota bħala utli, in-nota tintwera pubblikament fuq Tweet. In-Noti tal-Komunità huma rispons intrinsikament skalabbli u lokalizzat għall-isfida tad-diżinformazzjoni. Billi nagħmlu din il-karatteristika parti integrali u viżibbli ħafna tal-prodott Twitter, u billi niżguraw li l-interface tal-utent hija sempliċi u intuwittiva, qed ninvestu f’għodda li tista’ tkun tassew globali fl-applikazzjoni tagħha. Inaqqas ukoll id-dipendenza fuq forom ta’ moderazzjoni tal-kontenut li huma aktar ċentralizzati, manwali u apposta; jew li jeħtieġu interazzjonijiet intensivi u li jieħdu ħafna ħin ma’ partijiet terzi. Ara l-gwida tan-Noti tal-Komunità hawn .

Download Report Signatory Twitter , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.