2023 m. sausio mėn.

Globsec

GLOBSEC yra pirmaujantis nevyriausybinis analitinis centras, įsikūręs Vidurio Europoje ir siekiantis didinti saugumą, gerovę ir tvarumą Europoje ir visame pasaulyje. Jos misija – daryti įtaką ateičiai, kuriant naujas idėjas ir sprendimus geresniam ir saugesniam pasauliui.

GLOBSEC Demokratijos ir atsparumo centro, kuriam aktualus šio kodekso pasirašymas ir kuris įgyvendins įsipareigojimus ir priemones, misija – saugoti pagrindines demokratines vertybes ir procesus generuojant naujas idėjas, teikiant kūrybiškus sprendimus ir įtraukiant atitinkamus suinteresuotuosius subjektus, kad būtų skatinami teigiami pokyčiai siekiant atsparesnės demokratijos skaitmeniniame amžiuje. To siekiama atliekant mokslinius tyrimus informacinių operacijų, hibridinių grėsmių, kišimosi į rinkimus, socialinės žiniasklaidos reguliavimo ir skaidrumo srityse ir teikiant rekomendacijas įvairioms suinteresuotosioms šalims. Nustačius pažeidžiamas vietas, pagal programą vykdoma novatoriška veikla, kuria siekiama kuo praktiškiau prisidėti prie demokratijų atsparumo.

Download Report Signatory Globsec , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.