tammikuu 2023

Globsec

GLOBSEC on Keski-Euroopassa toimiva johtava valtiosta riippumaton aivoriihi, joka on sitoutunut parantamaan turvallisuutta, vaurautta ja kestävyyttä Euroopassa ja koko maailmassa. Sen tehtävänä on vaikuttaa tulevaisuuteen tuottamalla uusia ideoita ja ratkaisuja paremman ja turvallisemman maailman puolesta.

GLOBSECin demokratian ja joustavuuden keskuksen, jonka kannalta näiden käytännesääntöjen allekirjoittaminen on tärkeää ja joka panee täytäntöön sitoumukset ja toimenpiteet, tehtävänä on suojella demokraattisia perusarvoja ja -prosesseja tuottamalla uusia ideoita, tarjoamalla luovia ratkaisuja ja sitouttamalla asianomaisia sidosryhmiä edistämään myönteistä muutosta kohti joustavampia demokratioita digitaaliaikana. Tähän pyritään tekemällä tutkimusta tiedotusoperaatioiden, hybridiuhkien, vaaleihin puuttumisen, sosiaalisen median sääntelyn ja avoimuuden aloilla sekä antamalla suosituksia eri sidosryhmille. Kun hauraat kohdat on tunnistettu, ohjelmassa toteutetaan innovatiivisia toimia, joilla edistetään demokratioiden kestävyyttä mahdollisimman käytännönläheisellä tavalla.

Download Report Signatory Globsec , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.