jaanuar 2023

Globsec

GLOBSEC on Kesk-Euroopas asuv juhtiv valitsusväline mõttekoda, mis on pühendunud julgeoleku, heaolu ja jätkusuutlikkuse suurendamisele Euroopas ja kogu maailmas. Selle ülesanne on mõjutada tulevikku, luues uusi ideid ja lahendusi parema ja turvalisema maailma loomiseks.

GLOBSECi demokraatia ja vastupanuvõime keskuse, mille jaoks käesoleva tegevusjuhendi allkirjastamine on asjakohane ning mis hakkab kohustusi ja meetmeid rakendama, ülesanne on kaitsta demokraatlikke põhiväärtusi ja -protsesse uute ideede genereerimise, loovate lahenduste pakkumise ja asjaomaste sidusrühmade kaasamise kaudu, et edendada positiivseid muutusi paindlikuma demokraatia suunas digitaalajastul. Selleks viiakse läbi uuringuid teabeoperatsioonide, hübriidohtude, valimistesse sekkumise, sotsiaalmeedia reguleerimise ja läbipaistvuse valdkonnas ning antakse soovitusi erinevatele sidusrühmadele. Pärast nõrkade kohtade tuvastamist viib programm läbi uuenduslikke tegevusi, et aidata kaasa demokraatia vastupanuvõimele kõige praktilisemal viisil.

Download Report Signatory Globsec , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.