leden 2023

Globsec

GLOBSEC je přední nevládní think-tank se sídlem ve střední Evropě, který usiluje o zvýšení bezpečnosti, prosperity a udržitelnosti v Evropě i ve světě. Jejím posláním je ovlivňovat budoucnost vytvářením nových nápadů a řešení pro lepší a bezpečnější svět.

Posláním Centra pro demokracii a odolnost (GLOBSEC´s Centre for Democracy & Resilience), pro které je podpis tohoto kodexu relevantní a které bude závazky a opatření realizovat, je chránit základní demokratické hodnoty a procesy prostřednictvím generování nových myšlenek, poskytování kreativních řešení a zapojování příslušných zúčastněných stran s cílem dosáhnout pozitivní změny směrem k odolnějším demokraciím v digitálním věku. Toho je dosaženo prováděním výzkumu v oblastech informačních operací, hybridních hrozeb, zasahování do voleb, regulace sociálních médií a transparentnosti a poskytováním doporučení řadě zúčastněných stran. Po vytipování křehkých míst program provádí inovativní činnosti, které mají co nejpraktičtěji přispět k odolnosti demokracií.

Download Report Signatory Globsec , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.