Januari 2023

Crisp

Crisp, ett företag som tillhör Kroll, är den mest betrodda leverantören av plattformsriskinformation för globala team för förtroende och säkerhet. Dess AI-teknik har tränats under 17 år av företagets branschledande experter på onlinesäkerhet för att identifiera risksignaler som är inbäddade i det digitala snacket från grupper av dåliga aktörer, så att plattformar på nätet kan förutse vad de kommer att göra härnäst. Crisp är en av grundarna av Online Safety Tech Industry Association och WeProtect Global Alliance och tillhandahåller viktig forskning för den årliga globala hotbedömningen. Crisp är också medordförande i kommittén för World Economic Forums globala koalition för digital säkerhet. Crisp gick med i EU-kommissionens arbetsgrupp för desinformation som en av de ursprungliga undertecknarna av dess förstärkta uppförandekod för desinformation och hjälpte till att definiera och utforma dess åtaganden. Läs mer på crispthinking.com.

 

Crisp artificiell intelligens Experter inom teknik och onlinesäkerhet identifierar och kvalificerar nya och framväxande desinformationskampanjer och tillhörande risker på över 50 språk.

 

Huvudfokus på
– Hälsofokuserad desinformation
– Valfokuserad desinformation
– Politisk desinformation (inte val)
– Företags/företags desinformation

Download Report Signatory Crisp , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.