Januari 2023

Adobe

Adobe är en global ledare inom digital marknadsföring och digitala medielösningar. Sedan företaget grundades i december 1982 har vi flyttat fram gränserna för kreativitet med produkter och tjänster som gör det möjligt för våra kunder att skapa, distribuera och förbättra digitalt innehåll. Vårt syfte är att tjäna skaparen och respektera konsumenten, och vårt arv bygger på att tillhandahålla pålitliga och innovativa lösningar till våra kunder.

Med den ökande volymen och hastigheten i skapandet av digitalt innehåll, inklusive syntetiska medier, är det viktigt att säkerställa öppenhet, förståelse och förtroende för det vi konsumerar på nätet samtidigt som konsumenterna ges möjlighet att påverka. Adobe känner ett ansvar för att stödja den kreativa världen och samhället i stort och har åtagit sig att hitta lösningar för att lösa problemen med manipulerad media och desinformation.

Därför är innehållsidentifiering en viktig fråga för Adobe och det arbete som vi leder inom ramen för Content Authenticity Initiative (CAI). Vi fokuserar på branschöverskridande deltagande, med en öppen, utbyggbar metod för att tillhandahålla medietransparens för att möjliggöra en bättre utvärdering av innehållet.

Download Report Signatory Adobe , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.