Eanáir 2023

Demagog

Is é Cumann Demagog an chéad eagraíocht seiceála fíricí Polannach. Ó 2014 tá gníomhaíochtaí Demagog ag díriú ar ráitis pholaiteoirí a fhíorú, faisnéis bhréagach leis an aidhm scaipeadh nuachta falsa sna meáin shóisialta a laghdú. Is é an príomhsprioc atá againn ná cáilíocht na díospóireachta poiblí a fheabhsú trí fhaisnéis neamhchlaonta iontaofa a sholáthar do shaoránaigh.

Ó mhí na Bealtaine 2019, tá an cumann ina bhall den Líonra Idirnáisiúnta um Sheiceáil Fíricí agus ina chomhpháirtí do Chlár Seiceála Fíoras Tríú Páirtí an Meta. Táimid mar chuid de chomhphobal seiceála fíricí Fhaireachlann na Meán Digiteach Eorpaí (EDMO).

Is baill sinn den chuibhreannas atá i gceannas ar thionscadal Líonra Eorpach na gCaighdeán um Sheiceáil Fíricí a bhfuil sé mar aidhm aige creat institiúideach a thógáil don phobal Eorpach um sheiceálacha fíricí.

Download Report Signatory Demagog , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.