Κώδικας πρακτικής για την παραπληροφόρηση Υπογράφοντες

Asset 9

Twitch

View signatory page

Global Disinformation Index

View signatory page

Democracy Reporting International

View signatory page
Λογότυπο Ποιος με στοχεύει;

Who Targets Me

View signatory page
Λογότυπο WFA

World Federation of Advertisers (WFA)

View signatory page
Λογότυπο EACA

European Association of Communication Agencies (EACA)

View signatory page
ScienceFeedback

Science Feedback

View signatory page
Λογότυπο IAB EUROPE

IAB Europe (Interactive Advertising Bureau Europe)

View signatory page
Λογότυπο Alliance4Europe

Alliance4Europe

View signatory page
NewsGuardLogo

NewsGuard

View signatory page

PagellaPolitica / Facta.news

View signatory page

Faktograf

View signatory page

Reporters without Borders (RSF)

View signatory page

TC Tester

Logically

View signatory page
Λογότυπο Φωτεινό

The Bright App

View signatory page

FIDU – Federazione Italiana Diritti Umani

View signatory page
Λογότυπο GARM

The GARM Initiative

Les Surligneurs

View signatory page
Ενταχθείτε στους υπογράφοντες του Κέντρου Διαφάνειας
Η ομάδα εργασίας του Κώδικα Πρακτικής προσβλέπει σε ακρόαση από πιθανούς υπογράφοντες που θα υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Εικόνα φόντου με μπλε γεωμετρικά σχήματα