Ιανουάριος 2023

Adobe

Η Adobe είναι παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις ψηφιακού μάρκετινγκ και ψηφιακών μέσων. Από την ίδρυση της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 1982, έχουμε διευρύνει τα όρια της δημιουργικότητας με προϊόντα και υπηρεσίες που επιτρέπουν στους πελάτες μας να δημιουργούν, να αναπτύσσουν και να βελτιώνουν το ψηφιακό περιεχόμενο. Σκοπός μας είναι να υπηρετούμε τον δημιουργό και να σεβόμαστε τον καταναλωτή, και η κληρονομιά μας είναι χτισμένη στην παροχή αξιόπιστων και καινοτόμων λύσεων στους πελάτες μας.

Με την αύξηση του όγκου και της ταχύτητας δημιουργίας ψηφιακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών μέσων, είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η κατανόηση και η εμπιστοσύνη σε ό,τι καταναλώνουμε στο διαδίκτυο, δίνοντας παράλληλα στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επωφεληθούν. Η Adobe αισθάνεται την ευθύνη να στηρίξει τη δημιουργική κοινότητα και την κοινωνία γενικότερα και δεσμεύεται να βρει λύσεις που θα αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της χειραγώγησης των μέσων ενημέρωσης και της παραπληροφόρησης.

Ως εκ τούτου, η προέλευση του περιεχομένου αποτελεί σημαντική εστίαση για την Adobe και το έργο που ηγείται της Πρωτοβουλίας για την Αυθεντικότητα του Περιεχομένου (CAI). Επικεντρωνόμαστε στη διακλαδική συμμετοχή, με μια ανοικτή, επεκτάσιμη προσέγγιση για την παροχή διαφάνειας στα μέσα ενημέρωσης, ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση του περιεχομένου.

Download Report Signatory Adobe , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.