Δήλωση προσβασιμότητας

Το Κέντρο Διαφάνειας δεσμεύεται να διασφαλίσει την ψηφιακή προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία χρήσης για όλους και εφαρμόζουμε τα σχετικά πρότυπα προσβασιμότητας.

Μέτρα για τη στήριξη της προσβασιμότητας

Το Κέντρο Διαφάνειας λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για να διασφαλίσει την προσβασιμότητα της ιστοσελίδας https://transpcentre.wpengine.com/:

 • Οι εικόνες έχουν ουσιαστικό κείμενο alt
 • Οι σύνδεσμοι είναι οπτικά αναγνωρίσιμοι
 • Χρήση περιγραφικών επικεφαλίδων ενοτήτων
 • Χρήση σωστής σημασιολογικής δομής στοιχείων HTML
 • Οι φόρμες έχουν περιγραφικές ετικέτες
 • Οι πληροφορίες δεν εξαρτώνται από το χρώμα, τον ήχο, το σχήμα, το μέγεθος ή την οπτική θέση.
 • Το κείμενο και το χρώμα φόντου έχουν επαρκή αντίθεση
 • Το περιεχόμενο κλιμακώνεται σωστά όταν μεγεθύνεται/μεγεθύνεται
 • Χρήση περιγραφικής ετικέτας τίτλου
 • Υποστήριξη πλοήγησης με πληκτρολόγιο
 • Καταστάσεις εστίασης ορατές για τους χρήστες πληκτρολογίου
 • Σωστοί τύποι εισόδου HTML5
 • Ο ιστότοπος δεν τερματίζει απροσδόκητα
 • Τα πολυμέσα έχουν εναλλακτικούς τρόπους κατανάλωσης
 • Χρήση του χαρακτηριστικού ‘lang’ της HTML
 • Χρήση κατανοητών ετικετών εισόδου
 • Οι φόρμες έχουν χρήσιμα και προσβάσιμα μηνύματα σφάλματος και επαλήθευσης
 • Οι σύνδεσμοι είναι περιγραφικοί και παρέχουν πρόθεση
 • Οι σελίδες είναι κατανοητές χωρίς ενεργοποιημένο στυλ
 • Η HTML είναι σωστή και χωρίς σφάλματα
 • Οι λήψεις αρχείων CSV και JSON είναι σύνολα ακατέργαστων δεδομένων.

Κατάσταση συμμόρφωσης

Οι Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού (WCAG) καθορίζουν τις απαιτήσεις για τους σχεδιαστές και τους προγραμματιστές για τη βελτίωση της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες. Ορίζει τρία επίπεδα συμμόρφωσης: Επίπεδο Α, Επίπεδο ΑΑ και Επίπεδο ΑΑΑ. Το Κέντρο Διαφάνειας συμμορφώνεται εν μέρει με το επίπεδο ΑΑ του WCAG 2.1. Μερικώς συμμορφούμενο σημαίνει ότι ορισμένα τμήματα του περιεχομένου δεν συμμορφώνονται πλήρως με το πρότυπο προσβασιμότητας.

Πρόσθετα ζητήματα προσβασιμότητας

Παρόλο που ο στόχος μας είναι η συμμόρφωση με το WCAG 2.1 Επίπεδο ΑΑ, εφαρμόσαμε επίσης ορισμένα κριτήρια επιτυχίας Επιπέδου ΑΑΑ:

 • Δεν χρησιμοποιούμε εικόνες κειμένου.
 • Όλες οι λειτουργίες είναι προσβάσιμες μέσω πληκτρολογίου χωρίς εξαιρέσεις.
 • Δεν υπάρχουν χρονικά όρια στον ιστότοπο.
 • Κανένα περιεχόμενο δεν αναβοσβήνει περισσότερο από τρεις φορές ανά δευτερόλεπτο.
 • Ενημερώνουμε τους χρήστες για το πού βρίσκονται τώρα στον ιστότοπο.
 • Ο σκοπός κάθε συνδέσμου είναι σαφής από το κείμενό του.
 • Οργανωμένο περιεχόμενο με επικεφαλίδες.

Τεχνικές προδιαγραφές

Η προσβασιμότητα του Κέντρου Διαφάνειας βασίζεται στις ακόλουθες τεχνολογίες για να λειτουργεί με τον συγκεκριμένο συνδυασμό του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο και τυχόν υποστηρικτικών τεχνολογιών ή πρόσθετων προγραμμάτων που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript
 • PHP

Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται στη συμμόρφωση με τα χρησιμοποιούμενα πρότυπα προσβασιμότητας.

Περιορισμοί και εναλλακτικές λύσεις

Παρά τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την προσβασιμότητα του Κέντρου Διαφάνειας, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί. Παρακάτω περιγράφονται οι γνωστοί περιορισμοί και οι πιθανές λύσεις. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας αν παρατηρήσετε κάποιο πρόβλημα που δεν αναφέρεται παρακάτω.

Γνωστοί περιορισμοί για το Κέντρο Διαφάνειας:

 1. Τα αυτόματα παραγόμενα αρχεία PDF από αναφορές ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατά
 2. Τα αναρτημένα αρχεία PDF από τους υπογράφοντες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατά

Ανατροφοδότηση

Χαιρετίζουμε τα σχόλιά σας σχετικά με την προσβασιμότητα του Κέντρου Διαφάνειας. Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν συναντήσετε εμπόδια προσβασιμότητας στο Κέντρο Διαφάνειας:

E-mail: [email protected]