Januari 2023

Who Targets Me

Who Targets Me arbetar för att förstå och rapportera om användningen av politisk reklam på nätet. Vi förespråkar en öppen och ansvarsfull användning av politisk reklam och arbetar för att engagera partier och kandidater, plattformar, regeringar och tillsynsmyndigheter i frågan. Vi utför också primär forskning och skapar verktyg för att hjälpa enskilda personer och andra forskare att förstå förekomsten, karaktären och effekterna av politisk reklam på nätet.

Download Report Signatory Who Targets Me , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.