Januari 2023

PagellaPolitica / Facta.news

Pagella Politica och Facta news har under nästan tio års verksamhet etablerat sig som ledande röster inom politisk faktagranskning och i debatten om desinformation i Italien och har blivit två av de mest synliga projekten i Europa. Pagella Politica och Facta news är medlemmar i det internationella nätverket för faktagranskning (IFCN) och är bland grundarna av viktiga EU-projekt som syftar till att bekämpa desinformation, bland annat EDMO, IDMO och EFCSN. Pagella Politica och Facta news är också aktiva i mediekunskapskampanjer i skolor, universitet och andra utbildningscentra i Italien.

Download Report Signatory PagellaPolitica / Facta.news , Commitments All
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.
All
Sorry, nothing found
Type or select commitment.